Informatie

Over de Week van de Limburgse Popmuziek
Vanaf 26 juli t/m 1 augustus 2021 organiseert de regionale omroep L1 in samenwerking met de provinciale popkoepel Pop in Limburg de ‘Week van de Limburgse Popmuziek’. Muzikanten en bands, maar ook muziekcafés, jongerenverenigingen, cultuur- en poppodia worden uitgedaagd om naar buiten te treden en liveoptredens in de openlucht te organiseren. Deze actieweek is in het leven geroepen om de popsector een hart onder te riem te steken naar aanleiding van de Coronacrisis, waar de sector veel schade van ondervindt. Onze hoop en verwachting is dat te zijner tijd, als de zomervakantie begint, bestaande maatregelingen zover zijn versoepeld dat er op z’n minst weer optredens in een kleinschalige setting in de buitenlucht mogelijk zijn (bijvoorbeeld met maximaal 30 personen publiek). Het is dan ook hoog tijd om ons rijke popklimaat en al het muzikale talent zichtbaar te maken voor een groot publiek, middels deze provincie brede actie.

Handboek Corona

Pop in Limburg en L1 zijn blij dat de Week van de Limburgse Popmuziek corona-proof door kan gaan. Alle optreden vinden plaats in de buitenlucht en er zal voldoende ruimte zijn om gepaste afstand te bewaren. Het is belangrijk om goede afspraken te maken en wij adviseren alle deelnemers en bezoekers om de volgende richtlijnen na te leven.

  • Houdt anderhalve meter afstand van elkaar
  • Er worden geen drankjes en/of hapjes geserveerd per locatie. Wel is iedere bezoeker vrij om voor zichzelf iets mee te nemen.
  • Grotere locaties (40 m2 of groter) hebben de voorkeur
  • Zorg voor voorzorgsmaatregelen (desinfectiematerialen, tape, etc)
  • Indien nodig, zorg voor een éénrichtingsroute die duidelijk aangeduid wordt
  • Wij raden aan om extra hulp/assistentie te regelen om de richtlijnen goed te kunnen naleven.
  • De RIVM- Richtlijnen worden opgevolgd:

Gebruik je gezonde verstand en veel plezier tijdens deze eerste editie van de Week van de Limburgse Popmuziek.

Vraag een financiële bijdrage aan!

Met ‘de Week van de Limburgse Popmuziek’ willen we popmuzikanten en poporganisaties in de spotlight zetten, ze (financieel) een steuntje in de rug geven en bovendien uitdragen hoe belangrijk onze Limburgse popcultuur is. De eerste 50 aangemelde concerten voor deze actieweek kunnen we via onderstaande regeling een financiële ondersteuning bieden.

Regeling

Pop in Limburg stelt voor ‘de Week van de Popmuziek’ € 10.000 ter beschikking, mogelijk gemaakt door samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds. In totaal kunnen er 40 aanvragen worden gehonoreerd. Per aanvraag kan er € 200,- worden toegekend. Van dit bedrag dient minimaal € 150,- te worden besteed aan de gage(s) van de optredende artiest(en). Het resterende bedrag mag worden besteed aan organisatie- of techniekkosten.

Wie kan aanvragen?
Privépersonen, Limburgse muzikanten en instellingen kunnen een aanvraag indienen voor een (buiten)concert. Eigenlijk iedereen die in het kader van deze actie zijn of haar tuin, schuur, binnenplein of zaal (denk aan poppodium, muziekcafé, jongerencentrum of buurthuis, e.d.) openstelt. Het concert kan dus georganiseerd worden door een muziekliefhebber maar ook muzikanten (en managers) kunnen een concert organiseren (waar ze zelf en/of collega-muzikanten optreden).

Wat zijn de voorwaarden van de programmering?
De geprogrammeerde acts zijn van Limburgse bodem en brengen live muziek ten gehore. De hoofdmoot van het repertoire bestaat uit eigen nummers. Het concert kan bestaan uit een show van 1 artiest of meerdere artiesten. De bijdrage regeling is bedoeld voor muzikanten die in het verleden al (regelmatig) hebben opgetreden en serieus bouwen aan hun muzikale carrière (hetgeen tot uiting komt door bijvoorbeeld content op social media / eerdere optredens / releases / netwerk). Er kan bijvoorbeeld geen financiële bijdrage aangevraagd worden voor je negenjarige nichtje dat in de tuin aan opa en oma een concert geeft op haar akoestische gitaar.

Waar vinden de (buiten)concerten plaats?
De concerten vinden bij voorkeur plaats op locaties in de open lucht en op een plek waar geen vergunning voor aangevraagd hoeft te worden. Dat houdt concreet in dat het moet plaatsvinden op privé terrein. Een concert in het stadspark of op de markt gaat dus niet. Er blijven echter nog veel bijzondere plekken over! De shows kunnen plaatsvinden in je eigen achtertuin of bij die van een kennis. Heeft je oom een erf? Daar kan het ook! De lokale boer kan zijn weiland ter beschikking stellen en je vader kan een dance producer op de oprit een show laten geven. Beschikt een organisatie over een eigen zaal of buitenterrein? Daar mag het ook! Uiteraard dient er altijd toestemming te zijn van de eigenaar van het terrein. Maak onderling duidelijke afspraken zodat misverstanden voorkomen worden.

Is dat wel veilig?
Er wordt alleen een bijdrage geleverd aan concerten waar anderhalve meter afstand tussen publiek onderling en muzikanten wordt aangehouden. Organisatoren zullen alvorens het concert genoeg maatregelen moeten nemen om risico’s te vermijden. Op ons aanvraagformulier dient het maximaal aantal bezoekers te worden aangegeven en de geschatte oppervlakte van het terrein. Ook dien je aan te geven welke voorzorgsmaatregelen (borden, stickers, tape) worden gebruikt om de anderhalve meter afstand regel zichtbaar te maken en te waarborgen. We wijzen erop dat er tijdens het buitenconcert één of meerdere personen verantwoordelijk gesteld moeten worden om het maximaal aantal bezoekers en de anderhalf meter afstand regel te handhaven. Verder verwijzen we voor alle concerten (binnen en buiten) naar de maatregelen die de Nederlandse overheid heeft gepubliceerd, waar men zich aan dient te houden.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Via het aanvraagformulier. Dit formulier bestaat uit 4 onderdelen: gegevens aanvrager en concert,  promotie,  begroting,  gezondheidsmaatregelen.

Na afloop van het concert is de aanvrager verplicht om “af te rekenen” middels het afrekenformulier. Dit bestaat uit drie onderdelen: financieel eindoverzicht van alle gemaakte kosten, promotiemateriaal en betaalbewijzen (zoals gageverklaringen/facturen en bonnen). De bijdrage wordt enkel overgemaakt naar de bankrekening van de aanvrager als de afrekening volledig en correct ontvangen is, en in overeenstemming is met de voorwaarden die aan de aanvraag gesteld zijn.

Aanvragen kunnen t/m zondag 1 augustus worden ingediend. Uiterlijk zondag 1 augustus krijg je te horen of je aanvraag wordt gehonoreerd. De afrekening dient binnen twee weken na het plaatsvinden van het concert te zijn verstuurd naar julie@popinlimburg.nl.

Vragen?
Nog nooit een (subsidie) aanvraag gedaan? Dat maakt niets uit! In het aanvraagformulier staat duidelijk uitgelegd wat we van je willen weten. Heb je toch vragen? Stuur gerust een mail naar julie@popinlimburg.nl

Aanvragen dienen te worden gestuurd naar:
Julie van Diem
Projectmedewerker Pop in Limburg
julie@popinlimburg.nl
Onderwerp mail: “Aanvraag Programmeringsregeling WLP [naam concert] “

Organisatie

Deze ‘Week van de Limburgse Popmuziek’ is een initiatief van de provinciale popmuziekkoepel Pop in Limburg en de regionale omroep L1. De provinciale campagne wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Benrhard Cultuurfonds Limburg en de Provincie Limburg.

Alle concerten op deze website worden door particulieren, muzikanten of lokale organisaties zoals muziekcollectieven, jongerencentra, cafés en culuur- en poppodia aangeboden en geproduceerd.

Alle bovengenoemde partners promoten gezamelijk alle optredens.