Informatie

Over de Week van de Limburgse Popmuziek
Vanaf 26 juli t/m 1 augustus 2021 organiseert de regionale omroep L1 in samenwerking met de provinciale popkoepel Pop in Limburg de ‘Week van de Limburgse Popmuziek’. Muzikanten en bands, maar ook muziekcafés, jongerenverenigingen, cultuur- en poppodia worden uitgedaagd om naar buiten te treden en liveoptredens in de openlucht te organiseren. Deze actieweek is in het leven geroepen om de popsector een hart onder te riem te steken naar aanleiding van de Coronacrisis, waar de sector veel schade van ondervindt.

Onze hoop en verwachting is dat te zijner tijd, als de zomervakantie begint, bestaande maatregelingen zover zijn versoepeld dat er op z’n minst weer optredens in een kleinschalige setting in de buitenlucht mogelijk zijn (bijvoorbeeld met maximaal 30 personen publiek). Het is dan ook hoog tijd om ons rijke popklimaat en al het muzikale talent zichtbaar te maken voor een groot publiek, middels deze provincie brede actie.

Aanleiding

Limburg bruist van de popmuziek!

De provincie Limburg kent een rijk muziekklimaat. De blaasmuziek behoort tot de wereldtop en is onderdeel van het muzikale DNA van de Limburger. Maar ook de popmuzieksector groeit en bloeit als nooit tevoren. Onderzoek wijst uit dat meer dan 35.000 Limburgers actief popmuziek beoefenen en dat er bijvoorbeeld meer dan 2.600 bands actief zijn. De afgelopen jaren hebben gemeentes en de provincie flink geïnvesteerd in onze infrastructuur: elke grote stad heeft een professioneel poppodium en de provincie telt meer dan 100 pop- en dancefestivals. Van kleine gratis toegankelijke dorpsfestivals als ‘Sjilvend Rock(t)’ en ‘Tispelpop’ tot grote commerciële festivals als Bospop, Solar Weekend en Pinkpop. De podia en festivals trekken jaarlijks gezamenlijk meer dan een miljoen bezoekers. Duizenden Limburgers zijn actief als vrijwilliger en honderden ZZP’ers zoals musici, technici, productieleiders, vaste krachten en toeleveranciers verdienen er hun boterham aan. Limburg kent vele nationaal en internationaal succesvolle artiesten zoals Dewolff, Lucas & Steve, Blackbird, Kovacs, Stephanie Struik, Rowwen Hèze, Moksi, ANBU-gang, Epica en The Ragtime Rumours. Dankzij de snelle ontwikkeling en professionalisering van de Limburgse popsector de afgelopen tien jaar kan en wórdt er ook flink geïnvesteerd in talentontwikkeling. Nieuwe talenten met grote potentie zoals Solomon, Mt. Atlas, Blabbermouf, Elle Hollis en Subp Yoa dienen zich al aan en staan klaar om Nederland en de wereld te veroveren.

Een harde trap op de rem….

Toen kwam de Coronacrisis. Alle concerten, festivals en tours in binnen- en buitenland werden afgelast en de sector kwam ruw tot stilstand. De podia en festivals hadden hard gewerkt om een goed programma te kunnen bieden, muzikanten zien al hun voorbereidingen voor een release van hun album, vaak gepaard met een club- of festivaltour, in het water vallen. En juist voor een sector die zo ondernemend is en zo goed in staat is om eigen middelen te creëren, komt de crisis hárd aan! Want: de podia zijn voor het gezond draaien van hun onderneming voor 60 tot soms wel 70% afhankelijk van opbrengsten uit ticketverkoop, horeca en verhuur. Muzikanten leven met name van gages die ze ontvangen door op te treden, immers uit de verkoop van hun muziek hebben ze nog meer weinig opbrengsten. Een groot deel van de in het popcircuit werkzame professionals en toeleveranciers zoals licht- en geluidstechnici, productieleiders, podium- en tentenbouwers en verhuurders van geluidsinstallaties e.d. verdienen een groot deel van hun jaarinkomsten of omzet juist in de zomerperiode. Needles to say: de impact op de sector groot is!

Zichtbaar en erop uit!

Het is van ongekend belang dat de sector, muzikanten, bands en de podia, in contact blijven met hun publiek. Zeker na de afgelopen weken van ‘lockdown’ en ondanks alle online-initiatieven, is het urgent om als sector naar buiten te treden. Alleen op die manier komt de sector weer in contact met haar publiek en kunnen we proberen het vertrouwen van de muziekliefhebbers en bezoekers van alle concerten en optredens terug te winnen. Door coronatijd heeft de Limburgse popsector meer dan ooit behoefte aan zichtbaarheid en erkenning! Daarom hebben we, L1 en Pop in Limburg, ‘Dé Week’ opgezet om de sector een hard onder de riem te steken, om ons talent een podium te bieden én om niet in de laatste plaats muziekliefhebbers in Limburg de gelegenheid te geven om weer live muziek te beleven, door de héle provincie.

Handboek Corona 2021

De Week van de Limburgse Popmuziek – CORONA UPDATE

n.a.v. de persconferentie van 9 juli 2021 krijgen wij veel vragen binnen over ‘De Week van de Limburgse popmuziek’. Vooralsnog kan ‘De Week’ gewoon doorgaan van 26 juli t/m 1 augustus 2021.

De belangrijkste aanvulling op de al geldende regels omtrent evenementen is dat wanneer er een live optreden plaatsvindt, alle bezoekers een vaste zitplek toegewezen moeten krijgen op 1,5 meter afstand. Daarnaast is het niet meer toegestaan voor de horeca om entertainment in te zetten. Wanneer je optreden plaats zou vinden bij een terras of restaurant en deze locatie niet speciaal voor de artiest en diens bezoekers gereserveerd is, is het evenement niet toegestaan. In alle andere gevallen (besloten bijeenkomst, event met kaartverkoop of op uitnodiging) mag het event gewoon doorgaan, op voorwaarde dat alle bezoekers op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen zitten.

Weet je niet zeker of jouw evenement nog door kan gaan in de week van 26 juli, neem dan eerst contact op met de locatie om te kijken wat er wel en niet mag. Daarnaast kun je aanvullende info vinden op https://www.deweekvandelimburgsepopmuziek.nl/informatie/. Verder raden we je aan om ook de meest recente ontwikkelingen in de gaten te houden via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport .

 

Ook dit jaar zal de Week van de Limburgse Popmuziek weer van start gaan, maar in dit jaar (waarin we nog steeds te maken hebben met de maatregelen van het huidige Corona virus) zullen er andere/nieuwe aanpassingen gedaan moeten worden om deze speciale week door te laten gaan. Alle optreden vinden plaats in de buitenlucht en er zal voldoende ruimte zijn om gepaste afstand te bewaren. Hieronder staan de maatregelen die alle deelnemers, personeel en andere betrokkenen (van de Week van de Limburgse Popmuziek) moeten naleven tijdens deze week;

 • Live muziek optredens zijn toegestaan wanneer bezoekers op 1,5 meter van elkaar kunnen zitten. Al het publiek dient dus een vaste zitplek te hebben.
 • Er mogen geen drankjes en/of hapjes geserveerd worden per locatie. Wel is iedere bezoeker vrij om voor zichzelf iets mee te nemen.
 • Er worden geen handen geschud.
 • De handen (20 seconde lang) worden regelmatig gewassen
 • Grotere locaties (40 m2 of groter) hebben de voorkeur.
 • Contacten worden beperkt, voorafgaand aan de groepsvorming.
 • Er dienen voorzorgsmaatregelen getroffen te worden op de locatie van het event. (desinfectiematerialen, stoelen op 1,5m, afzettape, looproute, etc)
 • In publieke toegankelijk gebouwen/overdekte gebieden worden mondkapjes  gedragen
 • Indien nodig, zorg voor een éénrichtingsroute die duidelijk aangeduid wordt
 • Wij raden aan om extra hulp/assistentie te regelen om de richtlijnen goed te kunnen naleven.
 • Bezoekers blijven thuis bij gezondheidsklachten tenzij zij een negatieve testresultaat kunnen laten zien.
 • De RIVM- Richtlijnen worden opgevolgd:
  • de meest recente richtlijnen waar locaties aan moeten voldoen zijn HIER te vinden.

Gebruik je gezonde verstand en veel plezier tijdens deze tweede editie van de Week van de Limburgse Popmuziek.

Vraag een financiële bijdrage aan!

Met ‘de Week van de Limburgse Popmuziek’ willen we popmuzikanten en poporganisaties in de spotlight zetten, ze (financieel) een steuntje in de rug geven en bovendien uitdragen hoe belangrijk onze Limburgse popcultuur is. De eerste 40 aangemelde concerten voor deze actieweek kunnen we via onderstaande regeling een financiële ondersteuning bieden.

Regeling

Pop in Limburg stelt voor ‘de Week van de Popmuziek’ € 8.000 ter beschikking, mogelijk gemaakt door samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds. In totaal kunnen er 40 aanvragen worden gehonoreerd. Per aanvraag kan er € 200,- worden toegekend. Van dit bedrag dient minimaal € 150,- te worden besteed aan de gage(s) van de optredende artiest(en). Het resterende bedrag mag worden besteed aan organisatie- of techniekkosten.

Wie kan aanvragen?
Privépersonen, Limburgse muzikanten en instellingen kunnen een aanvraag indienen voor een (buiten)concert. Eigenlijk iedereen die in het kader van deze actie zijn of haar tuin, schuur, binnenplein of zaal (denk aan poppodium, muziekcafé, jongerencentrum of buurthuis, e.d.) openstelt. Het concert kan dus georganiseerd worden door een muziekliefhebber maar ook muzikanten (en managers) kunnen een concert organiseren (waar ze zelf en/of collega-muzikanten optreden).

Wat zijn de voorwaarden van de programmering?
De geprogrammeerde acts zijn van Limburgse bodem en brengen live muziek ten gehore. De hoofdmoot van het repertoire bestaat uit eigen nummers. Het concert kan bestaan uit een show van 1 artiest of meerdere artiesten. De bijdrage regeling is bedoeld voor muzikanten die in het verleden al (regelmatig) hebben opgetreden en serieus bouwen aan hun muzikale carrière (hetgeen tot uiting komt door bijvoorbeeld content op social media / eerdere optredens / releases / netwerk). Er kan bijvoorbeeld geen financiële bijdrage aangevraagd worden voor je negenjarige nichtje dat in de tuin aan opa en oma een concert geeft op haar akoestische gitaar.

Waar vinden de (buiten)concerten plaats?
De concerten vinden bij voorkeur plaats op locaties in de open lucht en op een plek waar geen vergunning voor aangevraagd hoeft te worden. Dat houdt concreet in dat het moet plaatsvinden op privé terrein. Een concert in het stadspark of op de markt gaat dus niet. Er blijven echter nog veel bijzondere plekken over! De shows kunnen plaatsvinden in je eigen achtertuin of bij die van een kennis. Heeft je oom een erf? Daar kan het ook! De lokale boer kan zijn weiland ter beschikking stellen en je vader kan een dance producer op de oprit een show laten geven. Beschikt een organisatie over een eigen zaal of buitenterrein? Daar mag het ook! Uiteraard dient er altijd toestemming te zijn van de eigenaar van het terrein. Maak onderling duidelijke afspraken zodat misverstanden voorkomen worden.

Is dat wel veilig?
Er wordt alleen een bijdrage geleverd aan concerten waar anderhalve meter afstand tussen publiek onderling en muzikanten wordt aangehouden. Organisatoren zullen alvorens het concert genoeg maatregelen moeten nemen om risico’s te vermijden. Op ons aanvraagformulier dient het maximaal aantal bezoekers te worden aangegeven en de geschatte oppervlakte van het terrein. Ook dien je aan te geven welke voorzorgsmaatregelen (borden, stickers, tape) worden gebruikt om de anderhalve meter afstand regel zichtbaar te maken en te waarborgen. We wijzen erop dat er tijdens het buitenconcert één of meerdere personen verantwoordelijk gesteld moeten worden om het maximaal aantal bezoekers en de anderhalf meter afstand regel te handhaven. Verder verwijzen we voor alle concerten (binnen en buiten) naar de maatregelen die de Nederlandse overheid heeft gepubliceerd, waar men zich aan dient te houden.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Via het aanvraagformulier. Dit formulier bestaat uit 4 onderdelen: gegevens aanvrager en concert,  promotie,  begroting,  gezondheidsmaatregelen.

Na afloop van het concert is de aanvrager verplicht om “af te rekenen” middels het afrekenformulier. Dit bestaat uit drie onderdelen: financieel eindoverzicht van alle gemaakte kosten, promotiemateriaal en betaalbewijzen (zoals gageverklaringen/facturen en bonnen). De bijdrage wordt enkel overgemaakt naar de bankrekening van de aanvrager als de afrekening volledig en correct ontvangen is, en in overeenstemming is met de voorwaarden die aan de aanvraag gesteld zijn.

Aanvragen kunnen t/m zondag 1 augustus worden ingediend. Uiterlijk zondag 1 augustus krijg je te horen of je aanvraag wordt gehonoreerd. De afrekening dient binnen twee weken na het plaatsvinden van het concert te zijn verstuurd naar jolien@popinlimburg.nl.

Vragen?
Nog nooit een (subsidie) aanvraag gedaan? Dat maakt niets uit! In het aanvraagformulier staat duidelijk uitgelegd wat we van je willen weten. Heb je toch vragen? Stuur gerust een mail naar jolien@popinlimburg.nl

Aanvragen dienen te worden gestuurd naar:
Jolien van Geffen
Projectmedewerker Pop in Limburg
Jolien@popinlimburg.nl
Onderwerp mail: “Aanvraag Programmeringsregeling WLP [naam concert] “

Organisatie

Deze ‘Week van de Limburgse Popmuziek’ is een initiatief van de provinciale popmuziekkoepel Pop in Limburg en de regionale omroep L1. De provinciale campagne wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg en de Provincie Limburg.

Alle concerten op deze website worden door particulieren, muzikanten of lokale organisaties zoals muziekcollectieven, jongerencentra, cafés en cultuur- en poppodia aangeboden en geproduceerd.

Alle bovengenoemde partners promoten gezamenlijk alle optredens.